Serviceรับนำเข้าของจากจีน ชิป ปิ้ง จาก จีน ขนส่ง จาก จีน บริษัท ชิป ปิ้ง จา จีน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน slider 1 1

บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ TNY ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจว มา กรุงเทพโดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย และ เส้นทางกรุงเทพ สู่ ประเทศจีนโดยบริษัทสามารถกระจายสินค้าให้จนถึงมือผู้รับทั่วประเทศจีน โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5-7 วัน โดยทั้ง2บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุกลากร นำเข้าสินค้าจากจีน หรือ ผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าไปจีน ค่ารถ และ ค่านำส่งถึงบ้าน โดยบริษัท TNY มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด24ชม.

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

ด้วยประสพการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ TNY เป็นที่1ในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า นำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด24ชม.

Serviceรับนำเข้าของจากจีน ชิป ปิ้ง จาก จีน ขนส่ง จาก จีน บริษัท ชิป ปิ้ง จา จีน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ocean freight11
Serviceรับนำเข้าของจากจีน ชิป ปิ้ง จาก จีน ขนส่ง จาก จีน บริษัท ชิป ปิ้ง จา จีน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน Untitled 8 1  1  1

บริการโอนเงินจีน-ไทย

TNY ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและจีน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนค่าธรรมเนียมของธนาคาร TNY จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการชำระเงินบัญชีธนาคารในประเทศจีนหรือบัญชีธนาคารในประเทศไทย โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินภายใน24ชม. ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างประเทศ และ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร

บริการเติมเงิน Alipay

ด้วยบริการเติมเงินเข้าสู้ระบบ Alipay ลูกค้าที่นำเข้าสินค้าจากจีนทางออนไลน์จึงนิยมใช้บริการนี้เป็นจำนวนมาก โดยเงินเข้าบัญชีผู้รับภายใน24ชม. ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม และอัตราแลกเปลี่ยนดีกว่าธนาคาร

Serviceรับนำเข้าของจากจีน ชิป ปิ้ง จาก จีน ขนส่ง จาก จีน บริษัท ชิป ปิ้ง จา จีน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน Alipay logo