Shippingจีน ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์

“ความสว่าง” เป็นสิ่งที่จำเป็นในยามค่ำคืน เพื่อที่จะช่วยให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกเหมือนตอนกลางวัน การติดตั้งไฟต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด และเพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิิดขึ้นในยามค่ำคืนได้หากไม่มีแสงไฟช่วยส่องสว่าง ซึ่งบางทีการควบคุมตอนเปิด – ปิด เพื่อใช้งานไฟต่างๆ ในบ้านอาจมีความยุ่งยากในความมืด อย่างการเดินไปเปิดไฟในจุดอับ หรือทางเดินมืดๆ ที่คลำทางยาก และมีความอันตรายอยู่ไม่น้อยหากไม่มีแสงสว่าง ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากมีไฟส่องแสงสว่างอัตโนมัติที่ไม่จำเป็นต้องเดินไปเปิดถึงตัวไฟ แต่ไฟสามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัติผ่านการตรวจจับความเคลื่อนไหวแทน ด้วยการติดตั้ง “ไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์” จาก Shippingจีน ไว้ตามทางเดินหรือจุดอับต่างๆ ที่ต้องการใช้แสงไฟได้อย่างอัตโนมัติ

Shippingจีน ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ shippingจีน Shippingจีน  ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ 1x1

Shippingจีน ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์

“ไฟอินฟาเรดระบบเซ็นเซอร์” จะเป็นตัวช่วยให้ความสว่างไสวในบ้านแบบอัตโนมัติ เนื่องจากมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ที่มาพร้อมกับการติดตั้งที่ง่าย นำไปติดตั้งไว้ตามผนังหรือตามอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้งานความสว่างเมื่อต้องการได้ทุกที่ ด้วยระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในระยะ 5 เมตร ที่สามารถตรวจจับได้รอบตัว 360 องศา โดยตัวไปจะหมุนไปตามจุดที่มีการเคลื่อนไหวได้อย่างทันที เมื่อคุณเดินผ่านหรือต้องการที่จะใช้แสงไฟในจุดนั้นๆ และไฟก็จะดับอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการประหยัดไฟยามไม่ใช้งาน อีกทั้งยังสะดวกแก่ผู้ใช้โดยที่ไม่ต้องเดินไปเปิด – ปิดไฟให้ยุ่งยาก

Shippingจีน ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ shippingจีน Shippingจีน  ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ 1x1

*อ่านบทความ รับนำเข้าสินค้าจากจีน ป้องกันอันตรายให้นักปั่นด้วยการติดไฟจักรยาน*

ซึ่งนอกจากระบบตรวจจับแล้ว ตัวอุปกรณ์ของไฟอินฟาเรดนั้นยังทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และใช้โทนแสงไฟ 2 ระบบ ได้แก่แสงไฟแบบ Cool Light แสงไฟส่องสว่างเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน และแสงไฟในโทน Warm Light เพื่อความสบายตา ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงทำให้เหมาะกับการนำไปติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในห้องนอน ห้องอ่านหนังสือ ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า หรือทางเดินบริเวณบ้านก็ให้ความสว่างได้ดี

Shippingจีน ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ shippingจีน Shippingจีน  ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ 1x1

Shippingจีน ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ shippingจีน Shippingจีน  ติดตั้งความสว่างอัตโนมัติในบ้าน ด้วยไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ 1x1

ไฟอินฟาเรดเซ็นเซอร์ เหมาะกับการติดตั้งใช้งานเพื่อความสะดวกในบ้าน โดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืน และช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ดี ที่จะช่วยส่องแสงสว่างให้ในยามต้องการ โดยไม่ต้องทำการเปิด–ปิดไฟด้วยตัวเองในความมืดที่มีความอันตรายหากต้องคลำทางไปเปิดไฟด้วยตัวเอง

.

.

Photo Credit : WeshochinaDtail.Tmall.com