ค่าบริการขนส่งจีนมาไทย

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

TNY

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ค่าประกันภัย 3% ของค่าขนส่ง ชดใช้ไม่เกิน 10 เท่าของค่าขนส่ง

ค่าบริการขนส่งไทยไปจีน

Price shippingจีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน                                  1

ประเทศไทย ไป ประเทศจีน

(ค่าบริการรวมเบ็ดเสร็จถึงมือผู้รับทั่วประเทศจีน)

จัดส่งทั่วประเทศจีน ภายใน 5-14 วัน แล้วแต่เมือง

INNER MONGOLIA,HEILONGJIANG,

JILIN,LIAONING,HAINAN

เพิ่มกก.ละ 10 บาท

GANSU,NINGXIA,QINGHAI

เพิ่มกก.ละ 20 บาท

XINJIANG

เพิ่มกก.ละ 30 บาท

XIZHANG

เพิ่มกก.ละ 50 บาท

หมายเหตุ ค่าขนส่งขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

จัดส่งโดยรถบริษัท TNY (เฉพาะในเขตกรุงเทพ)

ค่าขนส่งเที่ยวละ 599 บาท

Price shippingจีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน tny truck Copy

จัดส่งโดยขนส่งเอกชนถึงบ้านทั่วประเทศ

Price shippingจีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน e1466232263231