บริการของเรา

ชิปปิ้งจากจีน/ขนส่งจีน/นำเข้าสินค้าจีน

บริการของเรา

ชิปปิ้งจากจีน / ขนส่งจีน / นำเข้าสินค้าจีน

เดินพิธีการศุลกากร

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ใบขน Form E

ใบกำกับภาษี

ขนส่งทางรถ

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)

จีนมาไทย ระยะเวลา 5-7 วัน

จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย / ไม่มีขั้นต่ำ

เดินพิธีการศุลกากร

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ใบขน Form E

ใบกำกับภาษี


ขนส่งทางรถ

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)

จีนมาไทย ระยะเวลา 5-7 วัน

จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย / ไม่มีขั้นต่ำ