นำเข้าสินค้าจากจีน คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้สำหรับผู้ชิปปิ้งสินค้า

ใครที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับการ นำเข้าสินค้าจากจีน นั้นต่างก็ทราบถึงวิธีการนำเข้าดีว่าต้องมีหลายขุั้นตอน เพื่อที่จะสามารถขนส่งสินค้ามาให้ถึงมือของผู้รับได้ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตั้งแต่ การสั่งซื้อ การเลือกบริษัทขนส่ง และการดำเนินการด้านเอกสารภาษีศุลกากร ที่ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนเพื่อความราบรื่นในการขนส่งสินค้า ซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่า การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ การติดต่อสื่อสาร ที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อความเข้าใจในระหว่างผู้ขนส่งสินค้าและผู้รับสินค้า เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าขึ้นได้ จากการสื่อสารที่ผิดพลาดและไม่เข้าใจ อีกทั้งการขนส่งสินค้าจากจีนนั้น แน่นอนว่าภาษาที่จำเป็นอย่างมากในการสื่อสารก็คือ ภาษาจีนนั่นเอง ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชิปปิ้งที่เลือกใช้บริการผ่านบริษัทตัวแทนนำเข้าสินค้าให้มาดำเนินการแทน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนก็ได้ แต่อย่างน้อยการรู้คำศัพท์เล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะป้องกันความผืดพฃาดในการสื่อสารได้อย่างดีกว่าระหว่างการทำธุรกิจ ดังนันวันนี้เราจึงจะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจกับการชิปปิ้งจากจีนมาฝากกันค่ะ 

คำศัพท์หมวดการขนส่ง

ภาษาจีน ภาษาไทย
装运[zhuāngyùn] ลำเลียงสินค้า
装运港[zhuāngyùn gǎng] ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า
运输[yùnshū] การขนส่ง
车运[chēyùn] การขนส่งทางรถยนต์
陆运[lùyùn] การขนส่งทางบก
海运[hǎiyùn] การขนส่งทางทะเล
空运[kōngyùn] การขนส่งทางอากาศ
空运进口货物[kōngyùnjìnkǒu huòwù] การนำเข้าสินค้าทางอากาศ
货运[huòyùn] การขนส่งสินค้า
运费[yùnfèi] ค่าขนส่ง
仓库[cāngkù] โกดัง
农产品输入[nóngchǎnpǐn shūrù] การนำเข้าสินค้าทางการเกษตร
卸货[xièhuò] [xièhuò] ขนถ่ายสินค้า
卸货港[xièhuò gǎng] ท่าเรือถ่ายสินค้า
包装[bāozhuāng] การบรรจุสินค้า
品质证书[pǐnzhí zhèngshū] ใบรับรองคุณภาพ
协议书[xié​yì​shū] หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ
启运港[qǐyùngǎng] ท่าเรือส่งออก
[gǎng] ท่าเรือ
启运口岸[qǐyùn kǒu’àn] ท่าเรือส่งออก
目的港[mùdì gǎng] ท่าเรือปลายทาง
集装箱[jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์
启运地[qǐyùndì] สถานที่ส่ง
检验日期[jiǎnyàn rìqí] วันที่ตรวจสอบ
นำเข้าสินค้าจากจีน คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้สำหรับผู้ชิปปิ้งสินค้า นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้สำหรับผู้ชิปปิ้งสินค้า 1x1

นำเข้าสินค้าจากจีน คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้สำหรับผู้ชิปปิ้งสินค้า

Photo By Freepik

คำศัพท์หมวดเอกสารการขนส่ง

海关文件[hǎiguān wénjiàn] เอกสารศุลกากร
报关[bàoguān] แจ้งเสียภาษีต่อด่านศุลกากร
关税[guānshuì] ภาษีศุลกากร
报单[bàodān] ใบแจ้ง
提单提货单[tí​dān​, tíhuòdān] เอกสารส่งสินค้าทางเรือใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L – Bill of Lading)
退税[tuìshuì] การคืนภาษี
订单[dìngdān] ใบสั่งซื้อสินค้า

เพียงแค่มีพื้นฐานทางภาษาที่ดี ก็จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจ ที่จะต้องมีความแม่นยำและความผิดพลาดน้อยที่สุด การมีพื้นฐานทางคำศัพท์ก็สามารถช่วยในการป้องกันความผิดพลาดและความเข้าใจในการสื่อสารได้ดีขึ้นสำหรับการสั่งซื้อชิปปิ้งสินค้าจากจีน ซึ่งในขณะเดียวกัน การเลือกบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนที่ดี ก็จะช่วยลดความยุ่งยากและความผิดพลาดในการขนส่งสินค้า อีกทั้งจะช่วยให้การดำเนินการนำเข้าสินค้าเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในการดำเนินการขนส่งสินค้า และการดำเนินการด้านเอกสารนำเข้าสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้ชิปปิ้งสินค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการจากบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนมืออาชีพ

.

.

Cover Photo By Freepik