ชิปปิ้งกับการบริการด้านการขนส่งในธุรกิจอีคอมเมิร์ช

บริการชิปปิ้งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก บ้านเราเองก็เช่นกันที่ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้ากำลังเติบโตอย่างมาก สำหรับการเติบโตของธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ก็มาจากธุรกิจอีคอมเมิร์ชในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านการขนส่งนั้นเติบโตอย่างมาก

ชิปปิ้ง คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการทางด้านการขนส่งหรือดำเนินงานพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้า โดยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อระเบียบ ข้อบังคับ พิธีทางศุลกากร พิกัดภาษีในเรื่องของการนำเข้าส่งออกของสินค้า

ประเทศไทยก็มีบริษัทที่ให้บริการด้านนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกิดขึ้นมาก ทั้งการให้บริการภายในประเทศ หรือการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น การนำเข้าสินค้าขนส่งสินค้าจากประเทศจีน เป็นต้น ที่กำลังได้รับความนิยมจากเหล่าผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าชาวไทย

สำหรับบริษัทที่ให้การบริการทางด้านการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า โดยจะทำหน้าที่แบ่งออกเป็น 4 หน้าที่ดังนี้

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานราชการ ศุลกากร และดำเนินเรื่องเอกสาร การคิดคำนวณภาษีที่ต้องชำระ แทนผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้า ซึ่งการเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า จะช่วยให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการสามารถดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในบางเรื่อง บางกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผู้ประกอบชาวไทยทั้งหลายไม่ทราบ จนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือผลเสียที่ตามมาได้ ซึ่งการใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการทางด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถให้คุณดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้อย่างมืออาชีพ

ชิปปิ้งกับการบริการด้านการขนส่งในธุรกิจอีคอมเมิร์ช ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับการบริการด้านการขนส่งในธุรกิจอีคอมเมิร์ช 1x1

นำเข้าจากจีนกับการบริการด้านการขนส่งในธุรกิจอีคอมเมิร์ช

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงประเทศที่ได้รับความนิยมจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างประเทศจีน ก็ต้องมีผู้รู้หรือคนที่คอยให้คำแนะนำได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทที่ให้บริการทางด้านขนส่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใช้บริการที่จะนำเข้าส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ

เรื่องของเอกสารเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ มีผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่เลือกทำเอกสารเอง จนทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ไม่สามารถนำสินค้าออกมาได้ สินค้าไม่สามารถส่งไปถึงได้ ซึ่งบริษัทที่ให้บริการทางด้านการขนส่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำเนินการทางเอกสาร ที่จะทำให้การสั่งสินค้าหรือส่งออกสินค้าจากต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย (คลิกเลย)

ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้ามายังประเทศต้นทางหรือปลายทางนั้น การขนส่งย่อมผ่านหลายขั้นตอน เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าจะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการที่สินค้าของคุณชำรุดหรอเกิดสูญหายขึ้นได้ และยังดูแลในเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งที่เป็นไปตามที่กำหนดหรือตกลงกันไว้

การเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการอย่างมืออาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ หรือพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายต้องทำการศึกษาข้อมูลถึงความเชื่อมั่นในบริษัท ซึ่งทาง Yale Logistics ก็ให้ริการด้านชิปปิ้งสินค้าจากประเทศจีนอย่างมืออาชีพ ที่มาพร้อมกับทีมงานคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการอย่างมืออาชีพ

ขอบคุณรูปภาพจาก Dashu83 / Freepik