ชิปปิ้งจีน สาเหตุของความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นต้องมีการใช้ระยะเวลาพอสมควร โดยระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยผ่านทางรถนั้นจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ส่วนระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-30 วัน ซึ่งหลายๆ คนอาจจะเคยประสบปัญหาการขนส่งสินค้าที่มีความล้าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดกันมาบ้าง ที่โดยปกติแล้ว ทางบริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทขนส่งสินค้านั้นต่างก็มีความพยายามในการจัดส่งสินค้าให้ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ก็ยังมีบางทีที่เกิดความล้าช้าขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายและเหนือการควบคุมของบริษัทขนส่งสินค้าที่จะทำได้ โดยไม่ว่าจะเป็นบริษัทชิปปิ้งเจ้าไหนก็มีสิทธิ์เกิดเหตุการขนส่งสินค้าล่าช้านอกเหนือจากความคาดหมายเหล่านี้ทั้งนั้น มาดูกันว่าสาเหตุของความล่าช้าในการขนส่งสินค้าจากจีนที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นมาจากอะไรบ้าง? 

สาเหตุของความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

สาเหตุที่เกิดจากการสุ่มของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

เนื่องจากการขนส่งสินค้า ไม่ใช่ว่าสินค้าทุกชนิดจะสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ สินค้าบางรายการก็เป็นสินค้าที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการส่งออก (อ่านบทความ รับนำเข้าสินค้าจากจีน : สินค้าต้องห้าม ที่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะนำเข้า) ซึ่งทำให้บางครั้งก็เกิดการลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายและสินค้าต่้องห้าม จึงต้องมีการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบขนส่งสินค้า โดยหากมีช่วงที่เกิดการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ก็อาจทำให้เกิดการตรวจค้นที่เข้มมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลต่อความล่าช้าของการขนส่งสินค้าได้

สาเหตุที่เกิดจากปัญหาด้านเอกสาร

เอกสารในการขนส่งนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความละเอียดและครบถ้วนในการส่งออกที่ผู้ขนส่งและทางโกดังต้องมีการเตรียมการให้พร้อมเพรียง เพราะหากทางด้านโกดังสินค้าหรือโรงงานเกิดส่งงเอกสารมาให้บริษัทขนส่งล่าช้า ก็ทำให้การขนส่งสินค้าไม่สามารถดำเนินการได้หากเอกสารไม่ครบถ้วน

สาเหตุที่เกิดจากปัญหาด้านการถ่ายโอนสินค้า

หากช่วงไหนทีี่มีการถ่ายโอนสินค้าที่ต้องทำการขนส่งเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้เกิดความแออัดในท่าเรือที่ต้องรองรับสินค้าที่ต้องระบายออกทั้งหมดได้ไม่ทันเวลา และจะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าที่ล่าช้าตามไปด้วย

ชิปปิ้งจีน สาเหตุของความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ที่อาจเกิดขึ้นได้ ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน สาเหตุของความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ที่อาจเกิดขึ้นได้ 1x1

ชิปปิ้งจีน สาเหตุของความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ที่อาจเกิดขึ้นได้

Photo by Ian Simmonds on Unsplash

โดยไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุไหน ทางบริษัทชิปปิ้งจีนผู้รับผิดชอบในการนำเข้าสินค้านั้นต่างก็มีความพยายามที่จะจัดการแก้ปัญหาเหล่านั้นกันอย่างสุดความสามารถเพื่อการขนส่งสินค้าให้มาถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งความสามารถในการรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าให้มาถึงผู้รับได้รวดเร็วแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการชิปปิ้งเช่นกัน ดังนั้น คุณลูกค้าจึงต้องทำความเข้าใจด้วยว่าถึงจะเลือกบริษัทชิปปิ้งจีนเจ้าไหนก็อาจเกิดความผิดพลาดจากการขนส่งที่ล่าช้าได้เช่นกัน แต่สิ่งที่ควรพิจารณามากกว่านั่นก็คือความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการในด้านการจัดการกับปัญหาและความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าที่ล่าช้า โดยบริษัทนำเข้าสินค้าที่เป็นมืออาชีพ อย่าง YaleLogistics จะมีความพยายามในการรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าจากการสั่งซื้อให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุดหากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการขนส่งสินค้าและปัญหาด้านการเดินเอกสาร เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นกังวลกับปัญหาสินค้าที่ล่าช้าจากการขนส่งที่นานจนเกินไปจากทุกสาเหตุที่กล่าวมานี้อย่างเต็มที่ที่สุด

.

.

Cover Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash