ชิปปิ้งจากจีน ช่องทางขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ที่ผู้ใช้บริการต้องทราบ

เทคโนโลยีและการพัฒนาสำหรับการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ถือว่าได้สร้างความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจากการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่เรียกว่า ชิปปิ้งจากจีน โดยธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นกำลังเป็นไปได้ดีเพราะความต้องการสินค้าจากจีนนั้นมีมาก ซึ่งในส่วนของการขนส่งสินค้าข้ามประเทศนั้น ก็มีช่องทางการขนส่งสินค้าหลายช่องทางเพื่อให้สินค้ามาถึงมือผู้สั่งซื้ออย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าก็ได้มีช่องทางการนำเข้าสินค้าที่สะดวกและขนส่งสินค้าที่หลากหลายเพื่อความรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดีที่สุด โดยช่องทางการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศนั้น มี 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางการขนส่งสินค้าทางรถ  ถือเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่สะดวกและได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการส่งสินค้าผ่านช่องทางรถนั้นจะช่วยลดความยุ่งยากในการขนถ่ายสินค้า โดยขนส่งแบบใช้รถบรรทุกคันเดียวตลอดการขนส่ง อีกทั้งยังสามารถขนส่งให้ถึงที่ของผู้รับได้โดยไม่เสียเวลาติดตามสินค้ามากเท่าการขนส่งในช่องทางอื่น โดยระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยผ่านช่องทางรถก็จะใช้เวลาประมาณ 5- 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระยะทางด้วย 

*บริการนำเข้าสินค้าจากจีนโดย YaleLogistics*

ชิปปิ้งจากจีน ช่องทางขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ที่ผู้ใช้บริการต้องทราบ ชิปปิ้งจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ช่องทางขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ที่ผู้ใช้บริการต้องทราบ 1x1

ชิปปิ้งจากจีน ช่องทางขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ที่ผู้ใช้บริการต้องทราบ

Photo by Ronan on Unsplash

ช่องทางการขนส่งสินค้าทางเรือ การขนส่งสินค้าทางเรือ มีข้อดีตรงที่สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมากกว่าการขนส่งทางรถ การขนส่งทางเรือจึงเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการที่สั่งซื้อสินค้าจากจีนจำนวนมาก เพื่อทำการค้าขายสร้างกำไรต่อไป หรือเหมาะสำหรับสั่งซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขนส่งผ่านทางรถได้อย่างสะดวก โดยมักจะขนส่งมาในตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีขนาดใหญ่ และบรรจุสินค้าได้มากนั่นเอง ส่วนระยะทางในการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยก็จะใช้เวลาประมาณ 10-30 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระยะทางด้วยเช่นกัน

ช่องทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งทางอากาศนั้น ถือเป็นช่องทางที่ขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด และมีความปลอดภัยสูง เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีราคาสูง เช่น เครื่องประดับ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างรวดเร็วและควาเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายหรือบุบสลายมีน้อย เพราะได้รับการดูแลที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าขนส่งที่ราคาสูงกว่าช่องทางการขนส่งแบบอื่น อีกทั้งไม่สามารถส่งของหลายๆ ประเภทที่อาจจะเป็นอันตรายและสร้างความเสียหาย อย่างวัตถุไวไฟ สินค้าอันตราย หรือเครื่องสำอางบางประเภท เป็นต้น

ช่องทางการนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจีนที่มีหลากหลายช่องทาง ก็เพื่อสร้างการบริการนำเข้าสินค้าให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งต่อให้ถึงมือผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด สำหรับการเลือกผู้ให้บริการชิปปิ้งจากจีน ที่จะต้องมีช่องทางการนำเข้าสินค้าที่หลากหลายให้ผู้ใช้บริการเลือกได้อย่างตรงความต้องการ ด้วยบริการนำเข้าสินค้าจาก YaleLogistics ที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งช่องทางรถ และช่องทางเรือ พร้อมทั้งการบริการดำเนินการเอกสารนำเข้าอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนอีกต่อไป ดูเงื่อนไขการใช้บริการ คลิก!!

.

.

Cover Photo by kinsey on Unsplash