Shipping : ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเพื่อจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ

การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ถือเป็นวิธียอดนิยมสำหรับผู้ประกอบการสินค้าในปัจจุบันในการหาสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่ถูก และนำเข้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างกำไรให้แก่ตนเอง โดยที่ประเทศจีนนั้นเป็นแหล่งผลิตสินค้าและมีโกดังจำหน่ายเป็นจำนวนมากที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือใช้ในสำนักงาน แม้แต่กระทั่งอุปกรณ์ไอทีก็ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อและนำเข่าจากจีนมาเพื่อจำหน่ายหรือใช้เป็นจำนวนมาก จึงไม่แปลกที่จะมีผู้ประกอบการเลือกการนำเข้าสินค้ามาขายจากจีน เมื่อเกิดความต้องการและความนิยมในสินค้าจากจีน ก็ทำให้เกิดบริษัทตัวแทนในการนำเข้าสินค้าจากจีน หรือที่เรียกว่า Shipping ที่เป็นตัวกลางในการขนส่งและนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในการนำเข้าที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก พร้อมทั้งต้องผ่านด่านศุลกากรและดำเนินการเอกสารต่างๆ มากมาย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกนำเข้าสินค้าผ่านบริษัทตัวแทนเพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการนำเข้าเหล่านั้น YaleLogistics จึงจะมาอธิบายขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบกัน…

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยที่ผู้ประกอบการควรทราบ

วางแผนการขายและการทำการตลาด

ก่อนจะเลือกนำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการต่างก็ต้องมีการวางแผนการขายสินค้าและวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการที่จะนำเข้าสินค้ามาเพื่อให้สามารถขายได้ โดยที่จะต้องวางแผนว่าจะนำสินค้ามาขายในช่องทางไหนเพื่อที่จะสร้างกำไรให้ได้มากที่สุด

เลือกสินค้าที่สามารถตีตลาดและสร้างกำไรดี

ขั้นตอนต่อมาก็คือการเลือกสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่าย โดยต้องมีการวางแผนสินค้าที่จะต้องเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องมั่นใจว่านำเข้ามาแล้วจะสามารถจำหน่ายได้จริงๆ โดยนอกจากนี้แล้วก็ต้องกะจำนวนของสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายให้พอดีกับความต้องการ ไม่มากและไม่น้อยจนไม่พอขาย เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นสต็อกที่จะส่งผลให้ขาดทุนได้ จากนั้นเมื่อได้สินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อมาจำหน่ายแล้ว ก็ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนได้จากเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าจากจีนที่คุณต้องการได้เลย

ติดต่อบริษัท Shippingนำเข้าสินค้าที่ดีและไว้ใจได้

เมื่อเลือกสินค้า และจำนวนที่ต้องการจะนำเข้ามาขายได้แล้ว ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการเลือกบริษัทชิปปิ้งสำหรับการนำเข้าสินค้า การเลือกบริษัทชิปปิ้งที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าที่จะทำให้ได้รับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง อีกทั้งบริษัทนำเข้าสินค้าที่ดีควรจะมีการดำเนินการเอกสารและพิธีศุลกากรอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาและความผิดพลาดตามมา 

Shipping ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเพื่อจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ shipping Shipping ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเพื่อจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ 1x1

Shipping ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเพื่อจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ

Photo by Enrapture Captivating Media on Unsplash

ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรและเสียภาษีนำเข้า

ซึ่งหากเลือกผู้ให้บริการชิปปิ้งที่ดีแล้ว ข้อนี้แทบไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพราะผู้ให้บริการชิปปิ้งจะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารและเรื่องให้กับผู้นำเข้าได้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการนำเข้าสินค้าไปได้อีกมาก

รอรับสินค้านำเข้าจากจีนที่ได้เพื่อดำเนินการจำหน่ายต่อไป

หลังจากดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้วทีนี้ก็รอสินค้านำเข้าเพื่อขนส่งมาถึงโกดังที่ประเทศไทยและจะทำการจำหน่ายต่อไปด้วยผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เราเลือกใช้ โดยระยะการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่องทางการขนส่งที่เราเลือกใช้อีกเช่นกัน ซึ่งก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ตามสภาพอากาศและวันหยุดทำการของทางจีน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ทำการนำเข้าสินค้าจึงควรที่จะกะระยะเวลาและเผื่ระยะเวลาการขนส่งให้ดีเพื่อที่จะกำหนดวันได้รับสินค้าที่ไม่เกินความคาดหมายเพื่อการจำหน่ายต่อไป


…สำหรับขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยที่อาจจะมีความยุ่งยาก ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและลดขั้นตอนลงไปได้มาก เพียงเลือกใช้บริการนำเข้าสินค้าจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและดำเนินเรื่องการนำเข้าสินค้าให้แก่คุณได้อย่างดี ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาจำหน่ายนั้น สามารถสร้างกำไรได้อย่างมากจากสินค้านำเข้าจากจีนผ่านการShipping โดยเลือกบริษัทขนส่งสินค้าที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย ด้วยการใช้ทีมงานมืออาชีพในการขนส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดความผิดพลาดในการขนส่งสินค้า อีกทั้งสามารถดำเนินเรื่องการเดินเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ เพื่อที่จะให้การนำเข้าสินค้าไม่เกิดข้อผิดพลาดและปัญหาขึ้นมาภายหลัง อย่าง YaleLogistics บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนที่ดำเนินขั้นตอนเอกสารและนำเข้าผ่านพิธีการศุลกากรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ให้คุณนำเข้าสินค้าได้อย่างหมดกังวลและรวดเร็วกว่าเจ้าไหนๆ

.

.

Cover Photo by Rodrigo Abreu on Unsplash